Κόκκινες κάρτες

Μαύρα σκοτάδια στο δρόμο Πλαγιάρι -...Το πρόβλημα υφίσταται. Ανάρτηση κόκκινης κάρτας εδώ και: 2564 ημέρες

Είσοδος

Συχνές Αναζητήσεις

Υπάλληλοι καθαριότητας...ρυπαίνουν!

Μας κατήγγειλαν γείτονες στον οικισμό Πλατάνι πως χθες, Παρασκευή 10 Ιουνίου 2011, κατά την αποκομιδή ανακυκλώσιμων απορριμμάτων συνέβει το εξής, θλιβερό, περιστατικό. Υπάλληλοι του οχήματος ανακύκλωσης καθώς διαπίστωσαν πως κάδος ανακύκλωσης περιείχε ακατάλληλα υλικά (καλώδια, φελιζόλ) που κάποιος είχε αποθέσει εκεί, άδειασαν τα υλικά στο...οδόστρωμα και αποχώρησαν κανονικά. Γείτονες βγήκαν και περισυνέλεξαν τα άχρηστα υλικά από το δρόμο, καθώς αυτά ήδη είχαν αρχίσει να παρασέρνονται από τον αέρα στις γειτονικές οικίες, και τα τοποθέτησαν εντός των κάδων μη ανακυκλώσιμων υλικών.

Ουδείς λέει πως το έργο των υπαλλήλων καθαριότητας είναι εύκολο. Το τι συναντούν καθημερινά κατά την αποκομιδή των απορριμμάτων μόνο αυτοί το ξέρουν... Πολλοί συνδημότες πετούν στους κάδους ανακύκλωσης ακατάλληλα υλικά. Φανταζόμαστε πως κάποια φορά η αγανάκτηση των υπαλλήλων καθαριότητας θα ξεχειλίζει και θα οδηγούνται σε τέτοιες ενέργειες όπως η χθεσινή. Σίγουρα όμως δεν είναι η ενδεδειγμένη...

Ας ερευνήσει ο Δήμος και Κοινότητα το συγκεκριμένο περιστατικό, τα τηλέφωνα του καταγγέλοντος γείτονα είναι στη διάθεση κάθε αρμοδίου. Όχι με σκοπό την τιμωρία των υπαλλήλων καθαριότητας αλλά με στόχο την διαπίστωση του προβλήματος (ανεπαρκής ενημέρωση δημοτών για το τι μπαίνει στους κάδους; ανεπαρκής αριθμός 'κανονικών' κάδων στον οικισμό Πλατάνι;) και την εξεύρεση λύσης. Γιατί αν αρχίσουν να ρυπαίνουν και αυτοί που είναι επιφορτισμένοι με την καθαριότητα...χαθήκαμε!