Κόκκινες κάρτες

Μαύρα σκοτάδια στο δρόμο Πλαγιάρι -...Το πρόβλημα υφίσταται. Ανάρτηση κόκκινης κάρτας εδώ και: 2527 ημέρες

Είσοδος

Συχνές Αναζητήσεις

Προγραμματικές Δηλώσεις εκλογών 2010

Αποσπάσματα από τις Διακηρύξεις των παρατάξεων "Δημοκρατική Ενότητα" (με επικεφαλής τον νυν Δήμαρχο Θέρμης, Θόδωρο Παπαδόπουλο), "Στροφή στον Πολίτη" και "Λαϊκή Συσπείρωση Θέρμης", προ των αυτοδιοικητικών εκλογών του 2010.


Δημοκρατική Ενότητα

Η πρότασή μας για το σχεδιασμό και την πολεοδομική οργάνωση στηρίζεται: α) στην προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων, β) στην αναβάθμιση του αστικού & περιαστικού περιβάλλοντος γ) στην ενίσχυση των έργων υποδομής και στην ανάπτυξη ζώνης καινοτομίας και δ) στην ενίσχυση της απασχόλησης με νέες θέσεις εργασίας και βελτίωση του τοπικού εισοδήματος. Με τη θέσπιση χρήσεων γης προστατεύουμε τη βιοποικιλότητα, το φυσικό και αγροτικό τοπίο και κρατάμε συνδεδεμένους τους οικισμούς μας με τη φύση.

Υποδομές και προστασία του περιβάλλοντος

Η εξασφάλιση της δημόσιας υγείας με σύγχρονα έργα ύδρευσης & αποχέτευσης, η αισθητική και η καθαριότητα, η εξυπηρέτηση των πεζών, η πρόσβαση όλων των πολιτών στους δημόσιους χώρους χωρίς αποκλεισμούς, η αύξηση του πρασίνου και η εισαγωγή του ποδηλάτου στην καθημερινή ζωή αποτελούν κεντρικούς στόχους μας. Με ορθολογική χρήση των υδάτινων πόρων, εξασφαλίζουμε ποιοτικές υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης σε όλους τους οικισμούς. Υλοποιούμε πρότυπα προγράμματα ανακύκλωσης στοχεύοντας στην ριζική μείωση των απορριμμάτων, αξιοποιούμε εναλλακτικές μορφές ενέργειας, εξοικονομούμε ενέργεια σε όλες τις καταναλώσεις, κάνουμε την πράσινη ανάπτυξη στην πράξη βασικό στοιχείο του αστικού μας πολιτισμού.

Παιδεία και κοινωνική πολιτική

Δημιουργούμε σύγχρονα διδακτήρια σε όλους τους οικισμούς, διεκδικούμε πόρους από την πολιτεία, ενισχύουμε τις δράσεις δια βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης με στόχο τη δημιουργία μιας κοινωνίας που μαθαίνει, μετασχηματίζεται και αναπτύσσει κριτική σκέψη. Υποστηρίζουμε την πολιτιστική δημιουργία, αναπτύσσουμε σύγχρονες υποδομές για πρωτοπόρες πολιτιστικές σχολές και αθλητικές ακαδημίες σε όλη την έκταση του Δήμου και ενισχύουμε τον εθελοντισμό και το μεράκι των συλλόγων.

Η πρόνοια, η αλληλεγγύη, η μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων και η ένταξη στην κοινωνία μας των ευπαθών κοινωνικών ομάδων και των μεταναστών αποτελούν θεμελιώδεις αρχές μας.

Η φροντίδα της προπαιδικής ηλικίας από δημοτικές δομές για όλες τις οικογένειες των εργαζομένων και η υποστήριξη της τρίτης ηλικίας σε όλη την έκταση του νέου δήμου αποτελούν κεντρική δέσμευσή μας.


Στροφή στον Πολίτη

Πλαγιάρι

 • Λειτουργία αποχέτευσης ακαθάρτων.
 • Απεμπλοκή της διαδιακασίας Πολεοδομικού Σχεδιασμού στο Πλαγιάρι και στο Δ. Μίκρας.
 • Ηλεκτροφωτισμός από οδό Θεσσαλονίκης - Νέας Μηχανιώνας ως την είσοδο του οικισμού.
 • Βελτίωση πεζοδρομίων πρόσβασης στα σχολεία και στην οδό Μιαούλη
 • Μελέτη κατασκευής της περιφερειακής οδού Πλαγιαρίου.
 • Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων, παιδικών χαρών και δημιουργία νέου Πολιτιστικού Κέντρου.

Υποδομές - Περιβάλλον

Οι βασικές αρχές των παρεμβάσεων είναι:

 • Ισόρροπη διαχείριση των πολεοδομικών αναγκών του νέου δήμου σε σχέση με τις αναπτυξιακές προοπτικές της ευρύτερης περιοχής.
 • Εξέλιξη των οικισμών με ποιοτικά χαρακτηριστικά, με σεβασμό στον άνθρωπο, το φυσικό περιβάλλον και την πολιτιστική μας κληρονομιά .
 • Διεύρυνση και λειτουργική αξιοποίηση των ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων προς όφελος όλων των πολιτών

Συγκεκριμένοι στόχοι και μέτρα πολιτικής για τα οποία δεσμευόμαστε:
Βασικές αρχές της παρέμβασης στο φυσικό περιβάλλον:

 • Προτεραιότητα έναντι των υπολοίπων πολιτικών, ώστε όλες να εμπεριέχουν και την περιβαλλοντική διάσταση.
 • Ενεργός ρόλος του Δήμου στα τεκταινόμενα σε ολόκληρη την Λεκάνη του Ανθεμούντα ως ευρύτερου ζωτικού του χώρου.
 • Βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων σε όλο το νέο Δήμο και εκσυγχρονισμός του αρδευτικού δικτύου.
 • Αναδιάρθρωση των γεωργικών καλλιεργειών για εξοικονόμηση νερών και περιορισμό των λιπασμάτων και των φυτοφαρμάκων.
 • Εντός της τριετίας προσπάθεια για την λειτουργία του δικτύου αποχέτευσης σε όσο το δυνατό περισσότερους οικισμούς.
 • Βελτίωση του δικτύου όμβριων υδάτων και δρομολόγηση των απαραίτητων αστικών, πεδινών και ορεινών έργων υδρονομίας.
 • Αποτελεσματική προστασία, ανάδειξη και διαχείριση των ορεινών οικοσυστημάτων και των αστικών και περιαστικών φυσικών χώρων και τοπίων.
 • Εφαρμογή προγράμματος εκτεταμένων αναδασώσεων.
 • Πλήρης αναδιοργάνωση του συστήματος καθαριότητας, συλλογής και αποκομιδής των απορριμμάτων, μέσα στον πρώτο χρόνο και εφαρμογή προγράμματος υπογειοποίησης των κάδων.
 • Εφαρμογή ενός αξιόπιστου προγράμματος ολοκληρωμένης και περιβαλλοντικά βιώσιμης διαχείρισης στερεών αποβλήτων στο νέο Δήμο, με διαλογή στην πηγή, ανακύκλωση, κομποστοποίηση των οργανικών, υγειονομική ταφή υπολειμμάτων και ενεργειακή αξιοποίηση τους.
 • Εφαρμογή ενός αξιόπιστου προγράμματος ολοκληρωμένης και περιβαλλοντικά βιώσιμης διαχείρισης ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, όπως τα βιοκαύσιμα, τα φωτοβολταϊκά, η αιολική μορφή ενέργειας και άλλα. Στόχος μας τα δημοτικά κτίρια και τα δημοτικά οχήματα να λειτουργούν στο τέλος της πρώτης τριετίας μας με «πράσινες» μορφές ενέργειας.

Λαϊκή Συσπείρωση Θέρμης

Χορήγηση δωρεάν από το κράτος όλων των προϋποθέσεων για τη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό. Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υποδομών, στελέχωσή των υπηρεσιών αθλητισμού. Καμιά ανταποδοτικότητα-πληρωμή, και παραχώρηση σε ιδιώτες. Στήριξη του λαϊκού, ερασιτεχνικού αθλητισμού ,των συλλόγων. Αντικίνητρα στην ανταποδοτική λειτουργία τους.

 • Την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων για τους οικισμούς έργων υποδομής, οδοποιίας, πεζοδρόμων, χώρων στάθμευσης, ύδρευσης, αποχέτευσης, βιολογικού καθαρισμού που να καλύπτει τις ανάγκες του δήμου και της περιοχής, ηλεκτροφωτισμού, καθαριότητας, αντιπλημμυρικών έργων, όμβριων, αξιοποίησης ελεύθερων χώρων για αναψυχή, παιδικές χαρές κ.λπ., διοικητικής εξυπηρέτησης κ.α. υπηρεσιών, στέγασης συλλόγων, χωρίς πρόσθετες επιβαρύνσεις.
 • Αποκλειστικά δημόσια και ολοκληρωμένη διαχείριση υδάτινων πόρων της περιοχής. Υλοποίηση μελετών και έργων που αφορούν την διαχείριση της λεκάνης του Ανθεμούντα χωρίς νέες επιβαρύνσεις του λαού όπως σχεδιάζεται. Προστασία των υδάτινων πόρων από τη ρύπανση και μόλυνση. Φτηνά τιμολόγια νερού.
 • Προστασία από την τσιμεντοποίηση των ελεύθερων χώρων, του πρασίνου, των ορεινών όγκων, μείωση των συντελεστών δόμησης, ανάπτυξη του πράσινου και των οργανωμένων ελεύθερων χώρων, ιδίως στις πυκνοκατοικημένες περιοχές.
 • Ολοκληρωμένος σχεδιασμός για την αντισεισμική θωράκιση του δήμου.
 • Προστασία και διαχείριση δασικών οικοσυστημάτων. Ενιαίος και επαρκής δημόσιος φορέας δασοπροστασίας.
 • Αντιμετώπιση της ανεξέλεγκτης απόθεσης μπαζών που θα οξυνθεί, αλλά και άλλων υλικών που ρυπαίνουν και μολύνουν. Δημόσια και ασφαλής διαχείριση των τοξικών και ειδικών αποβλήτων. Δημόσια διαχείριση των οικιακών απορριμμάτων.
 • Σχεδιασμό χωροθέτησης παραγωγικών δραστηριοτήτων και της οικιστικής ανάπτυξης, με κριτήριο την ανάγκη για ανθρώπινη σύγχρονη κατοικία και παραγωγική ανάπτυξη, την προστασία του περιβάλλοντος και όχι την κερδοσκοπία σε γη και στέγη. Την αξιοποίηση της περιουσίας του δήμου και της δημόσιας για δημόσια κοινωφελή έργα. Καμία παραχώρηση στο μεγάλο κεφάλαιο της δημόσιας γής, των υποδομών και υπηρεσιών, του φυσικού πλούτου.
 • Την αντιμετώπιση των τοπικών προβλημάτων στην συγκοινωνία και την ταχυδρομική εξυπηρέτηση. Ανάπτυξη και επέκταση στην περιοχή μας των μέσων σταθερής τροχιάς.